Kuinka monta vessaa tarvitaan ravintolaan?

Kauppakeskuksen saniteettitila.

Elintarvikehuoneistojen WC-tilojen määrät ja ohjeistukset

WC-tilojen säätely kahviloissa, ravintoloissa ja muissa julkisissa tiloissa on välillä luovaa puuhaa. Mitä tarkoitetaan riittävällä määrällä asiakasvessoja ja mitä muuta vessojen osalta tulee huomioida?

Vessojen tilamitoitusta säädellään tällä hetkellä melko joustavasti, vaikkakin sopiva tilamitoitus ja esteettömyys on määritelty useissa ohjeistuksissa. Vastuu valinnoista on viime kädessä aina yrittäjällä. Toimijan omaan harkintaan jää myös erityisryhmien esim. lasten tai henkilöiden, joilla on Vessapassi ® päästäminen henkilökunnan WC-tiloihin.

Joskus riittävyyden kriteeriksi saattaa muodostua kansalaispalaute. Jos vaikkapa baarissa ei ole tarpeeksi vessoja, osa asiakkaista saattaa ravata virtsaamassa puistoissa ja pihoilla. Alueen asukkaiden valitukset voivat tällöin havahduttaa viranomaiset ongelmaan, ja baaria käsketään vähentämään asiakaspaikkoja tai lisäämään asiakasvessoja.

WC-tilamitoitus riippuu asiakaspaikoista

Lähtökohtaisesti saniteettitilojen mitoitus on riippunut ravintolan tai kahvilan asiakaspaikoista. Silloin kun tarjoilupaikassa on yli kuusi (6) asiakaspaikkaa, on hyvä olla myös asiakas-WC-tilat, joihin pääsee suoraan asiakastiloista. On syytä huolehtia, että WC-tiloja on riittävästi suhteessa asiakaspaikkoihin. Myös terassin asiakaspaikat saattavat lisätä WC-tilojen tarvetta. Alla olevassa taulukossa on listattu suuntaa-antavat suositukset WC-istuinten ja urinaalien määrä eri kokoisissa ravintoloissa. Taulukko on Helsingin kaupungin Rakennusvalvonnan ohjeistuksesta vuodelta 2022, jonka mukaan edelleen toimitaan.

Liikuntaesteisille tarkoitetut WC:t sisältyvät taulukon suosituksiin. Terassilta pitäisi olla esteetön kulku esteettömään WC-tilaan.

Mikäli tilassa tarjoillaan alkoholia, tulee aina olla erilliset WC-tilat naisille ja miehille riippumatta asiakaspaikkojen määrästä*. WC-määrien mitoituksessa tuleekin suunnittelijan huomioida ravintolan toiminnan luonne, esim. anniskeluravintolaan on palvelun kannalta viisasta suunnitella enemmän WC-tiloja kuin ruokaravintolaan. Myös terassien asiakaspaikat lasketaan mukaan. Terassilla olevat asiakaspaikat lisäävät WC-tilojen lukumäärää kertoimella 0,5, jolloin puolet terassin asiakaspaikoista lasketaan WC-henkilömäärää mitoitettaessa. WC-tiloissa on oltava käsienpesupiste ja roska-astia. Asiallisesti varustetulla käsienpesupisteellä on juoksevalla vedellä toimiva hana, pesuaineannostelija ja mahdollisuus käsien kuivaamiseen.

Ostoskeskuksissa yhtälö ei toimi

Vessoihin liittyviä asetuksia tulkitaan luovasti myös kaikkein suurimmissa tiloissa, etenkin ostoskeskuksissa. Tällaisissa paikoissa asiakasvessoja ei voi mitoittaa samalla logiikalla kuin pienissä ravintoloissa.

Jos ostoskeskuksessa on 8000 asiakaspaikkaa, vessoja pitäisi olla parisataa. Tämä on mahdoton yhtälö. Näihin tapauksiin ei ole olemassa ohjeistusta, joten vessojen määrä pitää soveltaa kohteen mukaan.

Novosan Hiiwi-hissi Timkid-lastenhoitopöytään. Mies istuu pyörätuolissa vauva sylissään. Taustalla näkyy vauvan hoitopöytä.

Esteetön vessa ja vessojen oikea sijoittelu tiloissa

Myös esteettömyys ja muut erityisryhmät kuten lapsiperheet tulee huomioida WC-tiloissa. Uusiin rakennuksiin alusta lähtien suunnitellut ravintola- ja kahvilatilat tulee aina varustaa vähintään yhdellä liikuntaesteisille tarkoitetulla WC: llä. Yli 25 asiakaspaikkaa sisältäviin ravintola- ja kahvilatiloihin tulee suunnitella liikuntaesteisille mitoitettu ja varustettu WC.

WC-istuin tulee sijoittaa kahden oven taakse eli omaan etuhuoneelliseen tilaansa erotettuna keittiötiloista ja tiloista, joissa käsitellään tai tarjoillaan elintarvikkeita. Poikkeuksena tästä hyväksytään liikkumisesteisille tarkoitettu WC, jonka ovi tulee kuitenkin sijoittaa niin, että se ei avaudu yleisötilaan. WC-tiloja koskevat lisäksi erityiset LVI-määräykset. On huomioitava riittävä ilmanvaihto ja työntekijöille riittävät puku-, pesu- ja WC-tilat, tarvittaessa erikseen miehille ja naisille.

Jos kysymyksessä on ennen 1.1.1990 valmistunut rakennus, johon on vaikea saada luontevasti ja kohtuullisin kustannuksin voidaan liikkumisesteiselle mitoitetusta WC-tilasta tinkiä korkeintaan 25 asiakaspaikkaa sisältävien ravintola- tai kahvilatilojen osalta.

Henkilökunnan omat WC-tilat parantavat hygieniaa ja turvallisuutta

Erillinen henkilökunnan WC vaikuttaa olennaisesti hygieniaan ja elintarviketurvallisuuteen varsinkin, jos tilassa valmistetaan ruokaa alusta asti itse ja käsitellään helposti pilaantuvia elintarvikkeita, kuten lihaa tai pilkotaan vihanneksia. Esim. norovirus voi tarttua asiakas-WC:stä suoraan henkilökuntaan – asiakkaiden terveyden tilaa on hyvin vaikea arvioida.

Yleisen elintarvikehygienia-asetuksen mukaan elintarvikehuoneistossa on oltava riittävä määrä asianmukaisesti varustettuja käymälöitä henkilökunnalle. Elintarvikelainsäädäntö ei edellytä asiakaskäymälöiden järjestämistä. Elintarvikehuoneistossa, jossa valmistetaan ruokaa tai käsitellään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, on pääsääntöisesti oltava henkilökunnalle ja asiakkaille erilliset käymälät. Elintarvikehuoneiston työntekijöiden ja asiakkaiden yhteiskäyttökäymälöitä ei suositella.

Pienissä elintarvikehuoneistoissa, joissa ei käsitellä helposti pilaantuvia elintarvikkeita, asiakas-WC ja henkilökunnan WC voi olla sama, edellyttäen, että siitä ei aiheudu elintarvikehygieenisiä riskejä.

Uusia elintarvikehuoneistoja suunniteltaessa ja rakennettaessa tulee lähtökohtana pitää käymälöiden erillisyyttä.

Yhteistyöllä ja asiantuntemuksella syntyvät parhaat WC-tilat

Ikävän yleinen on se vessakokemus, jossa kengänpohjaan tarttuu vessapaperia, laukkua täytyy pitää sylissä ja takkia päällä, koska ripustuskoukkuja ei ole ja lattia lainehtii vettä. Hygieniakin arveluttaa. Monessa julkisessa tilassa vessan ajatellaan olevan välttämätön paha, joten siihen ei investoida minimiä enempää. Arvellaan, että vessan suunnitteluun riittää, kun pesuallas, pytty ja roskis ovat kutakuinkin siellä, missä yleensä. Ei oikein haluta investoida suunnitteluun. Kuitenkin hyvin suunniteltu säästää myös rahaa. Vettä syöksevä hana on paitsi käyttäjälle ikävä kokemus, myös vedentuhlaaja. Hankala siivottava on myös hidas siivottava. Laadukkaat materiaalit ja kalusteet puolestaan maksavat itsensä takaisin kestävyydessä, hygieniassa ja huollettavuudessa.

”Vessareissun myönteisenä kokenut asiakas taas palaa liiketilaan uudelleen ja uudelleen.” vakuuttavat Novosanin suunnittelutiimin Julia Kuhanen ja Sanna Lahtivesi.

”Meidän luoksemme voi aina tulla keskustelemaan ja kysymään neuvoja. Meillä on kaikilla yhteisenä päämääränä, että saadaan aikaan kokonaisuus, joka on hyvä kaikille vessojen käyttäjille. Tämähän on myös yrittäjien etu. On asiakkaalle ilkeää, jos vessa on liian kaukana tai WC-tiloja ei ole tarpeeksi.” Mia Degerlund, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen elintarvikevalvonnan Ravintolat-tiimin tiimipäällikkö toteaa.

Lue lisää / lähteet:

Julkaistu 14.11.2022 – oikeudet muutoksiin pidätetään, mikäli viranomaistaholta julkaistaan uutta ohjeistusta.

Avainsanatasiakas wc, asiakasvessa, elintarvikehuoneisto, julkinen wc, saniteettitilojen mitoitus, tilamitoitus wc, wc asiakaspaikat, wc laki