Helsingin Satama valmistautuu turvalliseen matkustussesonkiin – Woshio-käsienpesupiste testikäyttöön Länsiterminaali 2:lla

Woshio käsienpesupiste Länsiterminaali T2:n aulassa.

Länsiterminaali 2 edelläkävijänä palveluinnovaation käyttöönotossa

Matkustajaliikenteen palautuminen vaatii matkustuslinjausten muutosta sekä kokemusta matkustamisen turvallisuudesta ostopäätöstä tehtäessä. Kaikille merimatkailun toimijoille ykkösprioriteettina on taata terveysturvallinen matkustuskokemus.

Helsingin Satama halusi löytää liikuteltavan ratkaisun käsienpesumahdollisuuden tarjoamiseen, sillä käsihygieniasta huolehtiminen on yksi tehokkaimmista tavoista vähentää kosketusvälitteisten virusten leviämistä. Suomalainen Woshio-käsienpesupisteinnovaatio vastasi tähän tarpeeseen. Siirreltävä Woshio-käsienpesupiste ei vaadi viemäröintiä tai vesiliitäntää, pelkkä sähkö riittää. Laitteen toiminta perustuu patentoituihin veden kierrätystekniikoihin ja UV-sterilisointiin; Woshiota voidaankin kutsua pieneksi vedenpuhdistamoksi, joka lisäksi säästää vettä.

Laivaterminaalissa terveysturvallisilla yksityiskohdilla on merkitystä

”Meidän palveluliiketoimintamme kehittämisessä asiakas on kaiken keskiössä. Tämä ilmenee paitsi vastuullisuutena, myös asiakasymmärryksenä – matkustajien tarpeet ovat osin muuttuneet koronapandemian myötä ja olemme entistä̈ tietoisempia terveysturvallisuuden tärkeydestä asiakaspolun eri vaiheissa. Haluamme toimia vastuullisesti ja taata turvallisen matkustajakokemuksen, jota Woshion palveluinnovaatio osaltaan tukee.
Marika Pauli, Matkustajapalveluiden ja kiinteistökehityksen tiiminvetäjä, Helsingin Satama

Woshio käsienpesupiste Länsiterminaali T2:n aulassa.

Vihreitä arvoja vettä säästämällä – yhdellä 600 litran vesitankilla jopa 40 000 käsienpesua

”Matkustusturvallisuuden ja terminaalien tehostetun puhtaanapidon lisäksi panostamme palveluihin. Haluamme tarjota terminaalipalveluita, jotka ovat kestäviä myös ympäristön kannalta. Woshion älykäs vedenkierrätys- ja puhdistustekniikka säästää huomattavan määrän vettä ja palvelee samalla matkustajia terveysturvallisesti.
Leonard Sannemann, Matkustajapalveluiden koordinaattori, Helsingin Satama

”Woshio on suunniteltu helposti liikuteltavaksi ja se on muunneltavissa tilatarpeiden mukaan. Woshion paikkaa voidaankin helposti vaihtaa, jotta käsienpesu on tarjolla juuri oikeassa paikassa. Hienoa olla mukana tuomassa lisäturvallisuutta ja -hygieenisyyttä, kun matkailu on jälleen palautumassa.”
Hanno Airas, Woshio Finland, Perustaja

Heinäkuun alusta lähtien Länsiterminaali T2 matkustajilla on ollut mahdollisuus pestä kädet Woshio-käsienpesupisteellä, jossa käsienpesu onnistuu vedellä ja saippualla terminaalin toisen kerroksen lähtöaulassa.

Lisätietoja:
Helsingin Satama Mediades
mediadesk@portofhelsinki.fi
Puh. 040 506 5280

Tutustu Woshioon osoitteessa: www.woshio.fi

Yhteydenotot Woshio-käsienpesuratkaisuihin liittyen:

Hanno Airas
Novosan Oy
Toimitusjohtaja, CEO
hanno.airas@novosan.fi

Helsinki on yksi Euroopan vilkkaimmista ulkomaanliikenteen matkustajasatamista. Helsingin Satama Oy luo sujuvat puitteet merimatkailulle mm. Tallinnaan ja Tukholmaan. Vuonna 2019 Helsingin Sataman kautta kulki 12,2 miljoonaa matkustajaa ja 2020 koronapandemiavuonna 4,8 miljoonaa matkustajaa. Helsingin Satama on myös Suomen johtava ulkomaankaupan yleissatama. Kaikkiaan tavaraa sataman kautta kulki vuonna 2020 yhteensä 11,1 miljoonaa tonnia. Viennin pääartikkeleita ovat metsäteollisuustuotteet, koneet ja laitteet, tuonnissa korostuvat päivittäistavarakaupan tuotteet. Helsingin Sataman vahvuuksia ovat tiheä linjaliikenne, tehokas infrastruktuuri, hyvät tie- ja rautatieyhteydet sekä erinomaiset yhteistyökumppanien kanssa tuotetut palvelut. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli 67 miljoonaa euroa. Helsingin Satama palvelee pääkaupunkiseudun ja koko maan elinkeinoelämää ja hyvinvointia ja sillä on huomattavat positiiviset vaikutukset talouteen ja työllisyyteen.

Avainsanat