Usein veden säästäminen unohtuu suomalaisilta, sillä meillä ei ole vedestä pulaa. On silti monta syytä, miksi yritysten kannattaisi pienentää vesijalanjälkeään.

Kulutamme joka päivä tuhansia litroja vettä

Keskimääräinen suomalainen kuluttaa joka päivä 155 litraa puhdasta vettä. Tämä luku on kuitenkin vain murto-osa suomalaisten koko vesijalanjäljestä eli siitä määrästä makeaa vettä, jota kaikki toimintamme kuluttaa.

Ympäristöjärjestö WWF on arvioinut suomalaisten vesijalanjäljen suuruuden laskemalla kotitalouksien vedenkulutukseen mukaan niin sanotun piiloveden: Kun huomioidaan ruoka, vaatteet ja muut tavarat, päästään huimaan 3 874 litran keskimääräiseen päiväkulutukseen suomalaista kohden.

Euroopan parlamentin mukaan esimerkiksi yhteen kupilliseen teetä kuluu noin 35 litraa vettä, kahvikupilliseen 140 litraa ja tuopilliseen olutta 710 litraa.

Mitä tämä korkealta kuulostava luku merkitsee? Onko vedenkäyttöä syytä vähentää? Miten yritys voi kantaa oman vastuunsa vedensäästötalkoissa?

Yrityksen velvollisuus on arvioida vesiriskejä

Puhdas vesi on elämän edellytys ja niin maatalous kuin teollisuuskin kuluttavat sitä väistämättä suuria määriä. Tämä on normaalia eikä siitä tarvitse itsessään huolestua.

Yritysten tulisi kuitenkin investoida vesiriskien arviointiin ja hallintaan. Vesiriskien arviointi tarkoittaa sen analysoimista, missä kohdassa tuotantoketjua tai missä vaiheessa teollista prosessia vesijalanjälki kasvaa kohtuuttomaksi suhteessa resurssien saatavuuteen.

Suomessa makeaa, puhdasta vettä on tarjolla paljon – käytännössä rajattomasti. Täällä veden saatavuus ei ole pullonkaula. Suomalaisten yritysten tuleekin kiinnittää huomiota muihin asioihin kuin pelkkään absoluuttiseen vesijalanjälkeen.

Päämääränä tulee olla makean veden kulutuksen vähentäminen kuivuudesta kärsivissä maissa sekä puhtaan hanaveden kulutuksen vähentäminen kotimaassa.

Veden säästämisen ympäristöhyödyt Suomessa

Puhtaan veden säästäminen auttaa vähentämään energiankulutusta seuraavilla tavoilla:

 • Veden pumppaamiseen kuluva energia vähenee.
 • Raakaveden hankinta- ja puhdistustarve vähenee.
 • Jätevettä tarvitsee käsitellä vähemmän.

Kaikki jätevedenpuhdistamot eivät ole yhtä hyviä

Vesivarojen kestävä käyttö Suomessa edellyttää vedenpuhdistamojen käyttöasteen keventämistä. Käytännössä puhdistettua vettä tulisi siis valuttaa mahdollisimman vähän.

Veden puhdistamiseen kuluvat resurssit vaihtelevat kuitenkin alueelta toiselle. Helsingin Viikinmäessä sijaitseva uudenaikainen jätevedenpuhdistamo tuottaa suurimman osan käyttämästään energiasta itse ja puskee Itämereen miltei puhdasta vettä.

Sen sijaan etenkin monet sisämaassa toimivat vedenpuhdistamot on rakennettu halvalla tai ovat ehtineet vanhentua. Ne käyttävät runsaasti energiaa jäteveden puhdistamiseen ja laskevat typpiravinteet suoraan vesistöihin – näin jopa moninkertaistaen paikallisen teollisuuden ja maatalouden aiheuttaman ympäristökuormituksen. Tällaisilla alueilla yritysten tulee kiinnittää erityisen suurta huomiota siihen, miten paljon vettä kuluttavat ja millaista vettä viemäriin laskevat.

Veden säästämisen taloudelliset hyödyt

Veden säästäminen tarjoaa ainakin kolmenlaisia rahallisia hyötyjä:

 1. Kaikkein ilmeisin hyöty näkyy suoraan vesilaskussa. Vedenkäyttöä miettimällä voidaan säästää liiketoiminnan kannalta merkittäviä määriä rahaa teollisissa prosesseissa, maanviljelyksessä ja suurissa rakennusprojekteissa.
 2. Toisaalta veden käytön järkeistäminen on osa kestävää taloudellisesta kehitystä. Ympäristön uusiutumiskyvystä ja luonnonresursseista huolehtiminen varmistaa, että yritys voi jatkaa toimintaansa myös tulevaisuudessa. Piittaamaton luonnonvarojen käyttö vahingoittaa taloutta pitkällä tähtäimellä.
 3. Kauppakeskukset ja muut suuria asiakasvirtoja varten suunnittelut tilat voivat myös säästää vettä PR-syistä. Ympäristöystävällinen design tarjoaa asiakkaille myönteisiä elämyksiä ja kohentaa rakennuksessa toimivien yritysten tai organisaatioiden imagoa.

Näin kylpyhuoneen suunnittelulla säästetään vettä

Suurissa rakennushankkeissa kannattaa huomioida kylpyhuoneiden vedenkulutus. Veden säästäminen arjessa on yksittäisen ihmisen kannalta helposti ymmärrettävä ympäristönsuojelun muoto ja siihen liittyvät rajoitukset ovat siksi helposti hyväksyttäviä.

Saniteettitilojen suunnittelulla voidaan säästää vettä muun muassa näin:

 • Sijoita kylpyhuoneeseen vedettömiä urinaaleja, joiden hygieenisyydestä huolehtii likaa syövä bakteerikanta. Mikrobiologinen urinaali voi säästää vuodessa jopa 100 000 litraa vettä.
 • Tarjoa pöntön käyttäjälle kaksi vaihtoehtoa vessan vetämiseksi. Pienten tarpeiden jälkeen ei tarvitse suorittaa täysimittaista pöntön huuhtelua.
 • Hyödynnä saniteettitilojen lattioilla ja muilla tasoilla helposti puhdistuvia pintoja. Tällöin siivoojat selviävät työstään pienemmällä vesimäärällä.
 • Sijoita kylpyhuoneeseen etäseuranta-anturit, jotka valvovat veden kulutusta reaaliaikaisesti. Tällä tapaa pääset korjaamaan esimerkiksi vuotavat hanat ja putket nopeasti ennen kuin ne ehtivät korottaa vesilaskua.
 • Suosi rakennusprojekteissa jo valmiiksi vesitehokkaita hanoja ja suihkuja. Vanhoissa kohteissa puolestaan voit helposti uusia hanojen suuttimet, suihkukahvat ja yläsuihkut vettä säästäviksi. Näiden investointien takaisinmaksuaika on äärimmäisen lyhyt ja lasketaan yleensä muutamissa kuukausissa.