Toimivat WC-tilat saadaan aikaan, kun itse käyttäjä otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Julkisten WC-tilojen ollessa kyseessä tämä käyttäjä on useimmiten myös kohteessa asioiva, maksava asiakas.

Julkisten WC-tilojen näkeminen Suomessa ainoastaan kulueränä on johtanut siihen, että asiakkaan tarpeet, hygienia ja käyttökokemus ovat jääneet pitkälti taka-alalle. Nämä kaikki ovat välittömästi sidoksissa asiakkaan viihtyvyyteen. Hyvällä vessakokemuksella on usein merkittävä vaikutus asiakkaan tuomaan liikevaihtoon ja halukkuuteen vierailla kohteessa uudemmin. Näin WC-tiloilla voidaan hyvin yksinkertaisesti tukea kohteen imagoa sekä itse liiketoimintaa. Sääntönä voidaan pitää: Huono vessa on huonoa bisnestä!

Novosan osallistuu WC-tilaprojekteihin heti siinä vaiheessa, kun mahdolliset remonttitarpeet on tunnistettu ja tuo prosessiin oman näkemyksensä. Näin pystytään suunnitteluprosessin alusta lähtien huomioimaan tilojen toimivuus, asiakasviihtyvyys, elämänkaarikustannukset sekä ekologisuus. Oikeilla ratkaisuilla tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tyylikkyydestä ja omalaatuisuudesta joudutaan tinkimään, vaan juuri päinvastoin.

Onko kohteessasi WC-tilaremontti ajankohtainen? Tai oletko uusimassa saniteettitilakalusteita? Tässä vaiheessa kannattaa jo pohtia, mitä asiakkaillesi haluat tarjota. Miten tärkeää liiketoiminnallesi on asiakasviihtyvyys ja haluatko valita oikeat, rahaa säästävät ratkaisut laadusta tinkimättä. Tutustu meihin ja pyydä Novosanin asiantuntijaa käymään luonasi.